Telefon: +48 663 266 416

Godziny pracy: pn-pt 8.00 - 16.00

FO-3

Szkolenia światłowodowe "Budowa, spawanie i pomiary sieci światłowodowych" FO-3


Szkolenie "Budowa, spawanie i pomiary sieci światłowodowych" Teoria + praktyka spawanie światłowodów + praktyka zaawansowane pomiary światłowodów.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób których praca wymaga zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu spawania światłowodów a w szczególności pomiarów sieci światłowodowych. Trzydniowe szkolenie światłowodowe umożliwia zdobycie zaawansowanych umiejętności dotyczących spawania i pomiarów włókien światłowodowych. Szkolenia światłowodowe oferują zapoznanie się z branżą od strony praktycznej z uwzględnieniem samodzielnej obsługi spawarki światłowodowej fujikura oraz wykonywaniem pomiarów OTDR.

Trzydniowe szkolenia światłowodowe to możliwość dla osób zainteresowanych uzyskania Certyfikatu Akredytowanego Centrum Fujikura potwierdzający umiejętność obsługi spawarek tej marki.

Szkolenie jest dedykowane dla osób początkujących i zaawansowanych, TEORIA 30% - PRAKTYKA 60%. Jest to jedyne w Polsce szkolenie 3 dniowe. Po nim uczestnik będzie miał wiedzę ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do rozpoczęcia pracy w branży światłowodowej. Tutaj kształcimy przyszłych praktyków zawodowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami techniki światłowodowej. Szkolenie światłowodowe FO-3 umożliwia zdobycie bardzo szerokiej wiedzy teoretycznej poświęconej technologii światłowodowej. W drugim dniu szkolenia praktycznego uczestnicy zdobywają umiejętność obsługi spawarek światłowodowych i samodzielnego spawania światłowodów. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi do obsługi, serwisu i budowy linii telekomunikacyjnych. Ponadto szkolenia  światłowodowe poświęcone są zaawansowanym pomiarom, które realizujemy zgodnie z wymogami wewnętrznymi ważniejszych operatorów telekomunikacyjnych takich jak Orange, Netia, Dialog, UPC, TV Kablowe, Energetyka.

spawanie światłowodów szkolenia światłowodowe  

Koszt szkolenia

1900zł/netto

Terminy szkoleń

8-10
Listopad
Grudziądz
Formularz zgłoszenia

Opis szkolenia

Moduł teoretyczny obejmuje wprowadzenie do podstaw technologii światłowodowej oraz omawia szereg zagadnień związanych z optotelekomunikacją.

Agenda

 • Program szkolenia jest własnością firmy INTECH. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w całości lub części treści bez wiedzy i zgody autora.
 • Agenda:
 • Historia techniki światłowodowej;
 • Wprowadzenie do techniki światłowodowej – podstawy teoretyczne;
 • Typy włókien optycznych (jednomodowe, wielomodowe, G.652d, G.657, OM3,);
 • Parametry włókien optycznych jednomodowych i wielomodowych (tłumienność, dyspersja itp.);
 • Kable światłowodowe: typy, budowa i zastosowanie poszczególnych rodzajów kabli;
 • Charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury światłowodowej (przełącznice, adaptery, tacki, przełącznice naścienne, mufy hermetyczne);
 • Złącza światłowodowe: typy, charakterystyka, właściwości;
 • Podstawy projektowania torów optycznych; topologie sieci, założenia;
 • Sieci światłowodowe FTTH (pigtaile G657, adaptery, przełącznice, kable, przełącznice ODF zgodne ze standardami Orange)
 • Normy i zasady budowy linii optotelekomunikacyjnych,
 • Kanalizacja teletechniczna – wprowadzenie;
 • Mikrokanalizacja – wprowadzenie;
 • Techniki montażu kabli światłowodowych (wdmuchiwanie kabli);
 • Podstawy technologii WDM, CWDM, DWDM;
 • Wprowadzenie do pomiarów toru światłowodowego; (pomiary mocy, OTDR, normy i warunki techniczne)
 • Wprowadzenie do praktycznej nauki spawania światłowodów w oparciu o obsługę spawarki światłowodowej Fujikura.

Moduł praktyczny kładzie nacisk na naukę samodzielnej obsługi spawarki światłowodowej. W tym dniu szkolenia uczestnicy nauczą się spawać sieci światłowodowe zgodnie z wymogami technicznym ważniejszych operatorów telekomunikacyjnych.

Agenda

 • Program szkolenia jest własnością firmy INTECH. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w całości lub części treści bez wiedzy i zgody autora.
 • Agenda:
 • Prezentacja spawarki światłowodowej, omówienie budowy oraz niezbędnych do jej obsługi narzędzi;
 • Zasady poprawnej obsługi i eksploatacji spawarki światłowodowej FUJIKURA;
 • Omówienie niezbędnych narzędzi instalacyjnych;
 • Przygotowanie przełącznic i szaf serwerowych do spawania kabli światłowodowych, montaż złącz i osprzętu;
 • Przygotowanie kabli światłowodowych do spawania w kasetach, przełącznicach i mufach światłowodowych;
 • Spawanie Włókien światłowodowych z pigtailami;
 • Spawanie złącz - muf światłowodowych;
 • Spawanie przełącznic światłowodowych naściennych i panelowych
 • Spawanie szaf ODF w systemie FTTH Orange – OPP i OLT;
 • Spawy mechaniczne – tańsza alternatywa w sieciach światłowodowych;
 • Zasady poprawnej eksploatacji sieci światłowodowych (m.in. omówienie najczęstszych błędów wykonywanych przez instalatorów);

Celem części praktycznej szkolenia jest omówienie i wykonywanie pomiarów sieci światłowodowych. Uczestnicy zapoznają się z urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi do obsługi, serwisu i budowy linii telekomunikacyjnych oraz nauczą się wykonywać pomiary OTDR i pomiary mocy zgodnie ze standardami np. potrzebnymi do odbiorów budów FTTH w Orange.

Agenda

 • Program szkolenia jest własnością firmy INTECH. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w całości lub części treści bez wiedzy i zgody autora.
 • Agenda:
 • Omówienie urządzeń pomiarowych;
 • Omówienie zasady działania reflektometru OTDR;
 • Projekt i omówienie przykładowej sieci światłowodowej;
 • Dobór kabli i osprzętu do budowy sieci;
 • Zapoznanie się z przykładowymi pomiarami;
 • Praca na plikach pomiarowych i schemacie optycznym;
 • Obliczanie dopuszczalnego tłumienia, analiza i bilans mocy dla wybranych pomiarów;
 • Pomiary reflektometryczne na modelu dydaktycznym, analiza wyników, lokalizacja usterek;
 • Pomiary transmisyjne torów optycznych na modelu dydaktycznym;
 • Obliczanie bilansu mocy w torach światłowodowych;
 • Pomiary OTDR i mocy sieci FTTH Orange;
 • Symulacja awarii i jej lokalizacja (np. zagięcia włókien, złamanie kabla, uszkodzenie pigtaila, zły spaw)
 • Przygotowanie do egzaminu pisemnego z zakresu technologii światłowodowych spawania i pomiarów światłowodów.

Warunki szkoleniowe

 • osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują imienny certyfikat zaświadczający ukończenie kursu,
 • dodatkowo oferujemy MIĘDZYNARODOWY certyfikat Akredytowanego Centrum Fujikura w Polsce
 • materiały dydaktyczne (konspekt, katalogi, karty katalogowe),
 • materiały eksploatacyjne i zużywalne dostarczają wiodący producenci osprzętu światłowodowego,
 • czas trwania szkolenia: 3 dni,
 • godziny trwania szkolenia: 9:00-16:00,
 • ilość uczestników: 6-10 osób,
 • za szkolenie wystawiamy fv,
 • w cenie szkolenia nie ma kosztów noclegów dla uczestników,

Zgłoszenie

 • Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego danymi kontaktowymi oraz wysłanie.
 • Wypełnienie formularza jest warunkiem rejestracji uczestnika.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów.
Formularz zgłoszenia

Warunki udziału w szkoleniu

 • Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres email,
 • Weryfikacja i potwierdzenie telefoniczne udziału,